pl

PROFIL PRACOWNIKA

rafal_kucharski.jpg 
Dr inż. Rafał Kucharski 
Adiunkt
pokój 201a (budynek Houston)

tel.: /12/ 628 23 26,
email:
rkucharski@pk.edu.pl 
www.researchgate.net/profile/Rafal_Kucharski

  ZAINTERESOWANIA NAUKOWE 

 • Modelowanie ruchu
 • Dynamiczne modele ruchu
 • Optymalizacja sieci transportowych
 • Modele czasu rzeczywistego
 • Zastosowanie IT w transporcie

PUBLIKACJE 

 RECENZJE

Recenzent artykułow i prac naukowych w:

DYDAKTYKA

Brudnopis prac magisterskich

Prowadzenie zajęć z przedmiotów na kierunkach Transport, Budownictwo, Gospodarka Przestrzenna:

Materiały dostępne online:

STYPENDIA i WYJAZDY ZAGRANICZNE

ORGANIZACJA KONFERENCJI NAUKOWYCH

 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

A: Oprogramowanie: 
 1. Optimal Count Locator – optymalizacja wyboru punktów pomiarowych w sieci (http://vision-traffic.ptvgroup.com/en-uk/community/add-in-marketplace/overview/optimal-count-locator-ocl/ )
 2. ANPR Support – wykorzystanie odczytu tablic rejestracyjnych w modelowaniu (http://vision-traffic.ptvgroup.com/en-uk/community/add-in-marketplace/overview/anpr-support/ )
 3. MapFormers – nadanie projekcji geograficznej w modelu sieciowym  (http://vision-traffic.ptvgroup.com/en-uk/community/add-in-marketplace/overview/mapformers/)
 4. Fixed Rerouting due to VMS – modelowanie wpływu znaków zmiennej treści w dynamicznych modelach ruchu (www.sistemaits.com)
 5. TRE (Traffic Realtime Equilibrium) Visum Add-In – integracja platformy do modelowania dynamicznego z programme Visum
 6. Map-Layers – automatyczne dodawanie mapy internetowej do modelu ruchu (http://intelligent-infrastructure.eu/RafalKucharski/en/presentations/2011-RafalKucharski-MapLayer.pdf)
 7. ANDREY – ANDRroid based travel survEY – KBR z wykorzystaniem telefonów komórkowych – (http://intelligent-infrastructure.eu/)

B:Modele ruchu i podróży: 

 1. Warszawski Model Ruchu - WBR 2015
 2. Model ruchu Mazowsza (2015)
 3. Model ruchu Krakowa i aglomeracji (2014)
 4. Model ruchu Małopolski (2012-2013)
 5. Model ruchu Obszaru Metropolitlanego Warszawy (2009)
 6. i inne

NAGRODY I CERTYFIKATY 

 • Stypendium Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” 2011-2014 (http://intelligent-infrastructure.eu/RafalKucharski/pl/prezentacje/RafalKucharski-2014_DOCTUS_ALBUM.pdf)

CZŁONKOSTWO W PROFESJONALNYCH STOWARZYSZENIACH

INNE INFORMACJE