pl

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ

WYTYCZNE, KATALOGI, INSTRUKCJE

Katalog Dobrych Praktyk przy projektowaniu przestrzeni dla pieszych

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych

Miasto w ruchu - Przewodnik po dobrych praktykach w organizowaniu transportu miejskiego (Jacek Wesołowski)

NY DOT - Street Design Manual

NY DOT - Making Safer Streets

Polityka Transportowa (Olaf Swolkień)

Poradnik organizacji przestrzeni ulic w obszarach miejskich

Standardy techniczne i wykonwawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Bydgoszczy

Standardy techniczne i wykonwawcze systemu rowerowego Miasta Szczecin


POBIERANIE PROGRAMÓW PTV VISUM I VISSIM

Programy VISUM 17 i VISSIM 10 można pobrać ze strony: http://cgi.ptvgroup.com/php/lng/vision_student_download.php?lng=en

Należy wypełnić formularz rejestracyjny i pobrać plik (pliki) instacyjny za pomocą przesłanego odnośnika.

Podczas instalacji programu VISUM w opcjach odznaczyć instalowanie aplikacji Python.

Program można wykorzystywać bez ograniczeń do celów edukacyjnych.

 

POMIARY I PROGNOZOWANIE RUCHU I PRZEWOZÓW 2016/17

Harmonogram zajęć laboratoryjnych 2016/17:

Zasady zaliczenia zajęć laboratoryjnych:


ANALIZY MIKROSYMULACYJNE / ZASTOSOWANIE INFORMATYKI W BUDOWNICTWIE DROGOWYM

Podkład mapowy: PLIK

Program sygnalizacji: PLIK


PLANOWANIE UKŁADÓW KOMUNIKACYJNYCH

Przykład obliczeniowy podziału zadań przewozowych: PLIK

Parametry sieci transportowej: PLIK

Filmy instruktażowe VISUM

        1. Kodowanie sieci drogowej i rejonów komunikacyjnych https://youtu.be/9jAzGmu1dKU
        2. Wstawianie statycznego tła https://youtu.be/UKozzlcnxPQ
        3. Kodowanie sieci transportu zbiorowego https://youtu.be/ix6PB0XW2bo
        4. Rozkład ruchu w sieci i podział zadań przewozowych https://youtu.be/XfCrzWKmYSQ
        5. Praca przewozowa, porównanie wariantów, wydruki  
https://youtu.be/UkY6oELy-F4

Przykład modelu czterostadiowego: Model Transportowy Aglomeracji Warszawskiej (PK, 2016)

 

PLANOWANIE INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ

Filmy instruktażowe VISUM:

 1. Statyczne tło: https://www.youtube.com/watch?v=4KFUHnpLAwc
 2. Mapa i węzły: https://www.youtube.com/watch?v=gIF1vGXIJOA
 3. Odcinki: https://www.youtube.com/watch?v=47VBFejHEkg
 4. Zamykanie relacji skrętnych: https://www.youtube.com/watch?v=NnhgSYLQVxE
 5. Rejony komunikacyjne: https://www.youtube.com/watch?v=byujp2ufNE0
 6. Rozkład ruchu: http://youtu.be/hVQWL0CVxq0
 7. Odczytanie pracy przewozowej: http://youtu.be/mkcK3Y4Hhbg
 8. Wydruki do pdf: http://youtu.be/EYNZJj8-rWY

 

PODSTAWY PLANOWANIA KOMUNIKACYJNEGO

Filmy instruktażowe:

 1. Wczytanie pliku *.shp z rejonami komunikacyjnymi do QGIS: https://youtu.be/lpvrPtAd6V8

Pliki do pobrania:

 1. Rejony komunikacyjne Krakowa w formacie *.shp do pobrania
 2. Rejony komunikacyjne Krakowa w formacie *.pdf do pobrania
 3. Zmienne objaśniające dla rejonów komunikacyjnych Krakowa do pobrania
 4. Ćwiczenie nr 3 - udziały godzin do pobrania

Zasady zaliczenia ćwiczeń projektowych do pobrania 

Wzór okładki do sprawozdania z ćwiczeń projektowych - proszę wydrukować w formacie A3, wypełnić dane. W sprawozdaniu powinna się znaleźc karta projektu oraz sprawozdania z kolejnych ćwiczeń, nie załączamy materiałów dodatkowych (map, obliczeń na brudno, materiałow roboczych, itp.). Prosimy nie przynosić teczek, okładek plastikowych, bindowanych itp.


NIEZAWODNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Skrypt do ćwiczeń do pobrania


FILMY INSTRUKTRAŻOWE VISUM:

 1. Statyczne tło: https://www.youtube.com/watch?v=4KFUHnpLAwc
 2. Mapa i węzły: https://www.youtube.com/watch?v=gIF1vGXIJOA
 3. Odcinki: https://www.youtube.com/watch?v=47VBFejHEkg
 4. Zamykanie relacji skrętnych: https://www.youtube.com/watch?v=NnhgSYLQVxE
 5. Rejony komunikacyjne: https://www.youtube.com/watch?v=byujp2ufNE0
 6. Rozkład ruchu: http://youtu.be/hVQWL0CVxq0
 7. Odczytanie pracy przewozowej: http://youtu.be/mkcK3Y4Hhbg
 8. Wydruki do pdf: http://youtu.be/EYNZJj8-rWY