pl


Modelling 2018


Katedra Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej, Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Technicznej pt. "Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu" MODELLING 2018. Konferencja odbędzie się na Politechnice Krakowskiej w dniach 14-15 czerwca 2018 r.

CELE KONFERENCJI

Celem Konferencji jest prezentacja i wymiana doświadczeń i wyników badań w zakresie modelowania podróży osób i przewozu ładunków dla celów prognozowania ruchu, dotyczące:

 • obszarów miejskich,
 • obszarów zamiejskich,
 • transportu drogowego (w tym zbiorowego i niezmotoryzowanego),
 • transportu szynowego,
 • transportu lotniczego,
 • korytarzy multimodalnych.

W szczególności będą podjęte zagadnienia:

 • wykorzystania prognoz ruchu w studiach wykonalności, 
 • analizach efektywności ekonomicznej oraz oddziaływania na środowisko inwestycji transportowych,
 • tworzenia baz danych dla potrzeb modelowania ruchu,
 • rozwoju metod w prognozowaniu ruchu,
 • wykorzystania alternatywnych technik monitorowania podróży,
 • zastosowania narzędzi symulacyjnych w procesie modelowania podróży.

PATRONI MEDIALNI KONFERENCJI

edroga.pl Transport Miejski i Regionalny Europarking Polska Transport Publiczny Rynek Kolejowy Rynek Infrastruktury

ZGŁOSZENIA

Uczestnicy konferencji mają do wyboru cztery opcje udziału: A, B, C oraz D. Więcej informacji na temat form udziału i terminów zgłoszeń znajduje się w komunikacie nr 2Termin zgłoszenia abstraktów (opcja A i B) minął. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy dla osób, które chcą wziąć udział w konferencji w opcji C i D oraz dla osób, których abstrakty zostały zaakceptowane przez Komitet Naukowo-Programowy:

edroga.pl

WYMOGI REDAKCYJNE REFERATÓW

Szanowni Państwo, prosimy pamiętać o wymaganiach redakcyjnych referatów:
- opcja A - "Czasopismo Techniczne" - pełen tekst w języku angielskim powinien liczyć od ok. 10 do 12 stron A4 - dopuszczalna długość tekstu to 1 arkusz wydawniczy, tj. 40 000 znaków (ze spacjami) - pozostałe wymogi redakcyjne i formatka dostępna na stronie konferencji http://www.zsk.pk.edu.pl/pl/Modelling2018,
- opcja B - "Transport Miejski i Regionalny" - pełen tekst w języku polskim lub angielskim powinien liczyć od 10 do 15 stron (po 1800 znaków na stronie), pełne wymogi redakcyjne znajdują się na stronie: www.tmir.sitk.org.pl/tmir/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=106&lang=pl,
- opcja C - Raport techniczny - pełen tekst w języku polskim, który powinien liczyć co najmniej 2 strony A4 według formatki, która znajduje się na stronie konferencji http://www.zsk.pk.edu.pl/pl/Modelling2018.
 • opcja A - "Technical Transactions. Czasopismo Techniczne" - pełen tekst w języku angielskim powinien liczyć od ok. 10 do 12 stron A4 - dopuszczalna długość tekstu to 1 arkusz wydawniczy, tj. 40 000 znaków (ze spacjami), referat powinien być wysłany w programie MS Word - formatka artykułu znajduje się tutaj, zaś pełne wymogi redakcyjne dostępne są tutaj (zakładka "Wymagania redakcyjne" po prawej stronie strony)
 • opcja B - "Transport Miejski i Regionalny" - pełen tekst w języku polskim lub angielskim powinien liczyć od 10 do 15 stron (po 1800 znaków na stronie) i być wysłany w programie MS Word, pełne wymogi redakcyjne dostępne są tutaj

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji!